Informační týdeník 8.7. 2018

Bohoslužby

Neděle 8. července 2018
10:00 hod. – bohoslužba
kázání Petr Masopust
sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 15. července 2018
10:00 hod. – bohoslužba
kázání Jan Švub
sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 22. července 2018
10:00 hod. – bohoslužba
kázání English Camp
sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 29. července 2018
10:00 hod. – bohoslužba
kázání Pavel Plchot
sbírka na běžné potřeby sboru

Neděle 5. srpna 2018
10:00 hod. – bohoslužba
kázání Tomáš Uher
sbírka na běžné potřeby sboru

Plánované akce

14. – 21.7. English camp
4. – 11.8.   letní sborová dovolená
12. – 18.8. letní dorostový tábor

Oznámení

Prosby o modlitby

Dorost – prosíme o modlitby za letní dorostový tábor.

Connector – modlete se prosím za to, aby se přihlásilo ještě 10 studentů na English camp pro naplnění kapacity chaty.

English camp

V pondělí 14.5. začal postně modlitební řetězec za letošní English camp. Řetězec bude trvat do úterý 24.7., tedy do odletu amerického týmu zpět do USA. Zapojit se může každý. Jednoduše napište svoje jméno k danému dni, kdy se budete modlit/postit za english camp. V dokumentu najdete i náměty na modlitby. Samozřejmě se můžete modlit i bez zapsání nebo když by Váš den byl už obsazený. Řetězec najdete zde . Za všechny modlitby moc děkujeme!

Akce dorostu

Dorostový tábor 12.-18.8. 2018 u Strunkovic nad Blanicí
Děti můžete přihlašovat u Martina Zelinky, zelinkama@seznam.cz

Sbírka

1.7. – sbírka naběžné potřeby sboru – 4 500 Kč

Úmrtí

Dne 4. července zemřel kazatel František Marek (ve věku 70 let). Pohřeb se uskuteční v sobotu 14. července od 14. hodin v modlitebně Sboru CB v Náchodě. Rodina i kazatel prosí přespolní, kteří přijedou na pohřební shromáždění, aby pokud je to možné, dali předem vědět počet osob, a to na mailovou adresu nachod@cb.cz.

Informační týdeník

Přes léto nebude vycházet tištěný týdeník. Oznámení, která mají být oznámena při bohoslužbě můžete posílat na tydenik@cb6.cz.

Informační týdeník si také můžete přečíst v rozšířené verzi, která bude vycházet během letních prázdnin nepravidelně na webových stránkách sboru www.cb6.cz.

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6