Informační týdeník 8. dubna 2012


===== Bohoslužby ====

Velikonoční neděle 8. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)

Neděle 15. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: kaz. Jaroslav Šmahel, CB Chomutov)

Neděle 22. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Heczko)
Prezentace MVSCR (Mezinárodní vězeňské společenství)

Neděle 29. dubna 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Evžen Gregory)

Neděle 6. května 2012
10.00 hod – bohoslužba s Večeří Páně (kázání: Daniel Heczko)
Sbírka bude na splátku hypotéčního úvěru

===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
11. dubna (a dále obvykle jednou za 14 dní nový cyklus výkladů) – Zjevení 20, svázání a rozvázání satana, nebo-li historie Božího lidu mezi oběma Kristovými adventy (Pavel Steiger).
18. dubna
– (Dave Staedtler)
25. dubna
– (Pavel Steiger)
2. května – (Pavel Steiger)
9. května – (Daniel Heczko)
16. května – (Ted Turnau)
23. května – (Pavel Steiger)

Večer chval
Skupina Obrysy zve všechny, kdo mají zájem společně trávit čas v uctívání našeho Boha modlitbami a písněmi, na další večer modliteb a chval, který se bude konat v sobotu 14. 4. od 18:00 v kavárně na Evropské 88. Těšíme se na vás!

Sborová dovolená
Letošní sborovou dovolenou plánujeme v termínu 11. – 18. srpna 2012 v horské chatě Hájenka (Černý Důl) v Krkonoších. Stránky objektu jsou zde:
http://www.horskachatahajenka.cz/
. Podrobnější informace a přihlášky u Petra Poborského.


===== Mimosborové akce ====

BRODFEST – Celostátní setkání mládeže (nejen) CB
Kdy: 4. – 8. 5. 2012: Kde: Havlíčkův Brod.
Téma
: Přestaň hnít – začni žít!
Pořádá: Odbor mládeže CB. http://www.brodfest.cz/

Dostatečnost Písma ve službě
Občanské sdružení Didasko a sbor BJB Kroměříž vás zvou na první ročník Pas-torální konference, která proběhne ve dnech 11. – 12. května 2012 v Kulturním domě v Kroměříži. Téma prvního ročníku zní “Dostatečnost Písma ve službě.” Přijeďte a zkoumejte s námi moc Božího slova. Uvidíme, jak Písmo poskytuje vše, co církev potřebuje k růstu a k tomu, aby byla efektivní ve své službě pro našeho Pána Ježíše Krista. Speciální host: Apologet, autor, učitel a kazatel  Dr. John Blanchard bude mluvit na téma: Věří Bůh v ateisty? a také o své knize Po-znej skutečného Ježíše. www.didasko.cz

Pozvání na otevřenou část Konference Církve bratrské
V sobotu 19. 5. – srdečně zveme k účasti hosty z okolních i vzdálených sborů
10.30 – 12.00 KUDYKAM? rozhovor o životě a směřování Církve bratrské
13.45 – 15.30 KE KŘÍŽI! slavnostní ordinační akt, dramatický skeč, svědectví, tematické slovo předsedy Rady CB, požehnání
Modlitebna Sboru CB v Písku – Elim, U Výstaviště 463.

Kurzy ETS pro veřejnost
Odpuštění jako nástroj pastorace – Daniel Green – 15. – 16. června
Na kurz je možné se přihlásit na: www.etspraha.cz

Konference biblického poradenství do mezigeneračních vztahu v rodině a církvi
Termín: 11. – 14. července ve Střední lesnické škole v Křivoklatu. Jsme rádi, že znovu přijedou do ČR George a Eileen Scipionovi a budou přednášet. Letos mají na starost organizaci konference Jan a Iva Suchých, Jaroslav a Alena Kernalovi a Marcus a Amie Dennyovi. Přihlášky na www.reformace.cz/konference-biblickeho-poradenstvi-2012.                  Jerry a Marilyn Farníkovi, Entrust/BEE


==== Různé ====

Výnos sbírky 1. dubna 2012: 12.659,- Kč

Narozeniny
Dnes, 8.4. slaví br. Jiří Budínský 85. narozeniny. Srdečně blahopřejeme

Starší sboru
Na výročním členském shromáždění 25.3. byli na období 2012-2016 zvoleni tito bratři starší: William Crossan, Pavel Mach, Ctirad Navrátil, Zdeněk Valenta

 

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6