Informační týdeník 9. září 2012

 

 

===== Bohoslužby ====

Neděle 9. září 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Pavel Hošek)
Sbírka bude na běžné sborové potřeby
Po bohoslužbě proběhne krátké členské shromáždění

Neděle 16. září 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Daniel Smetana, CB Litomyšl)

Neděle 23. září 2012
10.00 hod – bohoslužba

Neděle 30. září 2012
10.00 hod – bohoslužba (kázání: Miloslav Kloubek, kazatel CB v H. Počernicích)
===== Akce sboru ====

Biblické večery ve středu v 19.00 hod.
19. 9. – výklad epištoly Židům (Pavel Steiger)
26. 9. ¬– výklad epištoly Židům (Pavel Steiger)

Doplňková volba do staršovstva
Staršovstvo rozhodlo, že doporučí členskému shromáždění našeho sboru provést doplňkovou volbu dvou starších sboru. V současnosti má staršovstvo 5 členů včetně kazatele. Vzhledem k velikosti sboru a rozsahu odpovědnosti vidíme jako potřebné rozšířit počet starších. Časový plán:
9. září: čl. shromáždění, které potvrdí volební komisi a rozhodne o počtu starších
23. září: zveřejnění kandidátky
7. října: členské shromáždění s dovolbou starších sboru
21. října: slib starších před sborem

Seminář Pavla Rause
V neděli 14. října 2012 od 14h do 17h na Evropské 88. Téma: Manželství jako blízký vztah. Co vyžaduje blízký vztah a jaké mu klademe překážky?
Pro zájemce od 13h oběd. Přihlášky u Martiny Maryškové co nejdříve (zvláště pro zájemce o oběd), nejpozději do 7.října.

===== Mimosborové akce ====

Čtvrtletní modlitební setkání pražských křesťanů
V pondělí 10. září se bude konat třetí ze série Čtvrtletních modlitebních setkání pražských křesťanů. Setkání proběhne v malém sále sboru ECM Praha 2, Ječná ul. 19 od 18:30 – 20:00 hodin.

Klub Dvě ryby
Setkávání propuštěných, jejich rodin a přátel. Pořádá MVSČR každé první a třetí pondělí v měsíci, 15:00-17:00. Nejbližší setkání: 17. 9. 2012, Praha 5, Lidická 18, (Tram Zborovská, prostory Armády spásy).
Nové stránky Mezinárodního vězeňského společenství. www.prisonfellowship.cz

PŘÍLEŽITOST POMOCI V OBLASTI VĚZEŇSTVÍ A PÉČE O DĚTI
Mezinárodní vězeňské společenství, o. s. bude i letos pokračovat v úspěšném programu Andělský Strom – zasílání vánočních dárků dětem odsouzených rodičů, a to vždy jménem rodiče a spolu s jeho osobním dopisem dítěti.
Přijímáme přihlášky všech, kdo se rozhodnou podpořit tuto zcela zapomenutou skupinu dětí, která je v tíživé sociální situaci. Postup je snadný: dobrovolník koupí dárek v doporučené cenové relaci (věc novou, jakou pro vlastní dítě). My přidáme osobní dopis a dobrovolník pak vše zabalí a odešle na adresu dítěte.
Dárky neposíláme dětem, které jsou v dětských domovech, protože tyto děti jsou momentálně lépe finančně zabezpečené, než děti v rodinách sociálně slabých, kde chybí maminka nebo tatínek. Tento program zajišťuje přímou pomoc konkrétnímu dítěti, se kterým pak dál můžete zůstat v kontaktu a nabízet i další pomoc během roku. Více podrobností najdete na našich stránkách www.prisonfellowship.cz. V případě zájmu nás, prosíme, kontaktujte na tel. 602 308 210, nebo na adrese info@prisonfellowship.cz

Seminář o práci tlumočníka
Sobota 22. září 2012, 10:00 – 16:00, v Kolíně. Více informací na adrese:
http://act.apostolskacirkev.cz/semina-pro-tlumoniky-22-9-2012-kolin/

==== Různé ====

Výnosy sbírek během letních prázdnin:
24. 6.: 13.161,- Kč, 1.7.: 10 724,- Kč, 8.7.: 9 228,- Kč + 10,- Eur, 15.7.: 7 015,- Kč, 22.7.: 7 834,- Kč, 29.7.: 7 370,- Kč + 5,- USD, 5.8.:  8 502,- Kč + 5,- USD, 12.8.: 14 134,- Kč, 19.8.: 4.221,- Kč + 20,- USD, 26.8.: 8 872,- Kč, 2.9.: 8.459,- Kč

Narození dětí
Dne 10. 7. 2012 se narodila Marie Karolina Harmatha (rodiče Nadia a Tomáš)
Dne 7. 8. 2012 se narodil Nathanael Josef Schwarz (rodiče Jana a Pavel)

Narozeniny:
Ses. Jarmila Habrdová oslavila 20. srpna 93. narozeniny. Blahopřejeme

Bližší informace z jednání staršovstva
budou k dispozici na našich webových stránkách www.cb6.cz. Kdo bude mít zá-jem o přístup k těmto informacím, napište si o heslo na e-mail michael.trezzi@cb6.cz.

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6