KAPKA 002

Milí členové a přátelé sboru CB Praha 6,
vstupujeme do Adventu. Tedy času, kdy si připomínáme, že Ježíš – Boží Syn, přišel na Zem jako člověk a také, že zase přijde i v tělesné podobě na konci věků. V čase do svého druhého příchodu, je mezi námi přítomen díky Duchu Svatému skrze každého člověka, který se k Němu hlásí. V této souvislosti jsou velkou výzvou slova, která řekl svým následovníkům po vzkříšení. „Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ (J 20:21)
Vezmeme-li vážně tato slova, můžeme parafrázovat jeden z nejznámějších biblických veršů takto: „Neboť Ježíš tak miloval svět, že poslal svoje následovníky, aby celým svým životem přinesli dobrou zprávu o Ježíši, který přišel zachránit svět, ne odsoudit.“ Sami jsme zakusili, že Ježíš byl poslán od Boha, aby nám ukázal na Boží zachraňující lásku. A Ježíš nám předává štafetu, abychom mohli také být u toho, když se lidé setkávají v Boží láskou, podobně jako to zakoušel On. A ještě jednou chci připomenout, že Ježíš byl poslán, aby zachránil, ne odsoudil. Ani naše role není odsuzovat svět, ale ukázat na lásku, kterou Bůh ke světu má.
Dále můžeme třeba i během Adventu domýšlet, co znamená, že Ježíš nás posílá, jako On byl poslán od Otce.
Dále nabízím pár úvodních „domýšlení“.
Ježíš jako Boží milovaný Syn byl poslán na Zem jako vzácný a nezasloužený dar lidem. Avšak tento dar přišel na svět v malém městečku či vesnici ve chlévě. Pokud podobně posílá Ježíš nás, posílá nás jako milovaný a vzácný dar světu, ale nemusí to znamenat, že budeme mít krásné a tomu odpovídající prostředí, přesto můžeme být požehnáním, podobně jako On. Ježíš byl poslán nebeským Otcem, aby propojil nebeský svět s pozemským, aby se Boží království projevovalo jako v nebi, tak i na zemi. Před sametovou revolucí k nám jezdili lidé ze „západu“ a vyprávěli, co se děje a jak to funguje za železnou oponou. Podobně my máme roli těch, kdo mohou mluvit o tom, jaké to je žít pod Boží vládou, tedy v tom nebeském prostoru. Ježíš byl počat z Ducha Svatého, ale z toho, jak to máme v evangeliích žil 30 let „všední“ život, kdy to asi ani jeho okolí nevnímalo nějak výjimečně a přesto věříme, že byl požehnáním. Podobně my, pokud jsme Boží děti, jsme jimi díky znovuzrození z Ducha Svatého a nemusí to znamenat nic spektakulárního, ale určitě to znamená, že přinášíme Boží blízkost a přítomnost všude kde jsme.
Ježíš byl poslán jako beránek vedený na porážku a Ježíš učedníkům říkal, že je posílá jako ovce mezi vlky.
Ježíš řekl, že je světlo světa a zároveň řekl, že učedníci jsou světlo a sůl země. Přeji Vám inspirativní další domýšlení toho, co pro nás znamená, že Ježíš nás posílá stejně, jako jeho poslal Otec. Také přeji Boží blízkost v Adventu i o Vánocích, ať už to ve Vašem životě bude radostné a pokojné období nebo období bouří a těžkostí. Pavel Plchot

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6