Kapka 007 – „Bude-li Bůh chtít“ „Dá-li Pán“

Jk 4:13 A nyní vy, kteří říkáte: „Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat“ – 14 vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí! 15 Raději byste měli říkat: „Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono.“

            „Bude-li Bůh chtít“ „Dá-li Pán“ v době, ve které se nacházíme, dostávají tato slova novou závažnost a sílu. Všichni asi máme určité plány a představu, jak bychom chtěli, aby se odvíjelo další období našich životů. Avšak celosvětová situace okolo covidu-19 vnáší velký otazník do všech našich plánů. Jakub tento otazník přináší ne kvůli hrozbě pandemie, ale proto, že adresáti jeho listu jsou si až moc jisti svou budoucností. Asi všichni vnímáme nejistotu ohledně plánů do budoucnosti. Jakubova slova nejsou jen varováním, ale i povzbuzením. V době nejistoty si nemusíme zoufat, že se nám to vymyká z rukou, ale můžeme hledat Boží tvář a jeho vůli. Co se i v této době dá realizovat? Pán Bůh nejspíš není zaskočen současnou situací. S Ním je možné se poradit, hledat, co dál a to by snad mohlo jít i v nejistotě, kterou prožíváme. Pokud v tom On bude s námi nebo my s Ním, nemusí to být odsouzené k nezdaru. Je to příležitost nově sladit svoje životy s písní, kterou zpívá náš nebeský Otec už od stvoření světa a pádu člověka. Píseň o naději vykoupení a ta může znít i v covidové době. Slova „bude-li Bůh chtít“ vidím jako pozvání ke sladění svého srdce s Božím srdcem a jeho vykupující láskou a je to pozvání, které platí i v současné nejistotě.
Pavel Plchot

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6