Kontakty

Kancelář a sídlo sboru

Sbor Církve bratrské v Praze 6
Evropská 88
160 00 Praha 6
Česká republika
e-mail: dejvice@cb.cz

IČO: 63110636

Bankovní spojení

Equa bank a.s.
Karolinská 661/4,
186 00 Praha 8

č. ú.: 1032886672/6100

VARIABILNÍ SYMBOLY

Účelové dary na provoz, diakonii a misijní aktivity našeho sboru: 1991xxx (doporučovaná varianta)
Misie Pavel Hollmann: 6824xxx
Sborová budova E88: 3390xxx
Stavba nové modlitebny: 5061xxx

Kde místo xxx použijte 999 pro anonymní dar nebo požádejte hospodáře o přidělení Vašeho osobního čísla (chcete-li vystavit roční potvrzení o darech pro odpočet z daní).

Máte-li na srdci a chcete podporovat jinou konkrétní aktivitu našeho sboru (Fusion, stanice Úholičky, CLIFT, dorost, Connector,…)?  VS Vám sdělí hospodář.

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6