Moje duchovní cesta

Srdečně zveme na společné sdílení a diskusi s Jaroslavem Lormanem a Jaroslavem Pokorným o přechodu k či od římskokatolické církve. Na neděli 4. října od 15:00 hodin

Pozvánka

Jaroslav Lorman (nar. 1973), trvalý jáhen, pokřtěný jako miminko v římsko-katolické církvi, obrácení v 17 letech v protestantských kruzích. Po deseti letech odešel s rodinou do katolické církve, vystudoval katolickou teologii, doktorát z teologické etiky. Pracuje mj. na Katolické teologické fakultě UK v Praze.

Jaroslav Pokorný je absolventem oboru jaderná fyzika na MFF UK v Praze, po krátké praxi v Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy a zároveň po sametové revoluci studoval katolickou teologickou fakultu v Olomouci a stal se katolickým knězem. V této roli působil 8 let na různých místech v Česku, Slovensku, Irsku a Filipínách. Po odchodu z katolické církve pracoval jako učitel matematiky a fyziky na střední škole a od roku 2014 je ordinovaným kazatelem Církve bratrské. Má ženu a tři dcery.

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6