Podzimní setkání žen

Podzimní setkání žen

dejvického sboru

30. listopadu 2013,  Evropská 88, Praha 6

 

Buďte laskaví, neboť každý, koho potkáváte, svádí velikou bitvu

(Filón Alexandrijský)

  

Program

 10:00 – 10:30           Zahájení: modlitby, chvály

10:30 – 11:00           Zamyšlení na téma: Laskavost: Jednáme s druhými jako s přáteli (Marie Heczková)

11:00 – 12:30           Diskuze ve skupinkách

 12:30 – 13:30           Lunch

13:30 – 15:30           Výstup (shrnutí) z diskuzí ve skupinkách, svědectví…

15:30 – 16:00           Odpolední občerstvení

16:00 – 18:00           Koncert „Fragmenty” –  hudba se slovem Gražyny Pawlas Kaletové

 18:00 – 20:00           Večeře

 

Další informace:

Přihlaste se do 24. listopadu u Marie Heczkové, tel. 777 586 172, heczkova.marie@gmail.com

Moderátor setkání: Pavla Hrušková

Prosíme, abyste přinesly něco dobrého ke kávě…

 

 

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6