Program besídky – II. Oddělení

  Objevujme Bibli s předškoláky  
  ročník 1  / sešit 3  
DATUM Příběh Biblický odkaz Hlavní myšlenka BV k učení Poznámka
6/9 Pomazání Davida za krále 19 1. Samuelova 16,1-13 Bůh si vybírá ty, kteří ho milují celým srdcem. Žalm 139,1-2
13/9
20/9 David a Goliáš 20 1. Samuelova 17 Pro Boha není důležitá síla, ale srdce, které ho miluje. Jeremjáš 17,7a
27/9 Sborový víkend (do 28.9.)
4/10 David ušetří Saulův život 21 1. Samuelova 24 Bůh  pomáhá ovládat zlost. Římanům 12,21
11/10
18/10 David a Mefíbóšet 22 2. Samuelova 9 Pán Bůh nás chce bohatě obdarovat. Efezským 2,8
25/10
1/11 Elijáš u potoka Kerítu a v Sareptě 23 1. Královská 17,1-24 Pán Bůh se o nás stará. 2. Korintským 9,8a
8/11
15/11 Naamán 24 2. Královská 5,1-18 Pro Pána Boha není nic nemožné. Žalm 121,2
22/11
29/11 Jóšíjáš 25 2. Královská 22 Bible je Boží slovo, dopis od Boha. 2. Timoteovi 3,16a
6/12
13/12 Předpověď Ježíšova narození 26 Lukáš 1,26-38 Bůh poslal Ježíše jako Zachránce. Žalm 33,4
20/12 Vánoční slavnost – rodinná bohoslužba Vánoční slavnost
27/12 26 Asi spojená besídka (málo dětí)
3/1
10/1 Dobrý pastýř 27 Jan 10,1-30 Pán Ježíš je jako dobrý pastýř. Jan 10,11
17/1
24/1 Svatba v Káně 28 Jan 2,1-12 Ježíš je Boží Syn – on může a umí všechno. Jan 20,31
31/1
7/2 Ochrnutý u rybníka Bethesda 29 Jan 5,1-16 Pán Ježíš vidí a zná každého člověka. Žalm 40,2
14/2
21/2 Žena u Jákobovy studny 30 Jan 4,1-30.39-42 Ježíš ví o každém člověku všechno. Jan 6,69
28/2
6/3 Nasycení pěti tisíců 31 Jan 6,1-15 Pán Ježíš ví, co potřebujeme a stará se o nás. Jan 6,35
13/3
20/3 Zjevení zmrtvýchvstalého 34 Jan 20,11-31 Pán Ježíš vstal a žije! Jan 20,21
27/3 Velikonoce 2016
3/4 Vzkříšení Lazara 33 Jan 11,1-46 Ježíš je vítěz nad smrtí a smutkem. Jan 11,25
10/4
17/4 Uzdravení syna královského služebníka 32 Jan 4,43-54 Pán Ježíš je věrný v každé situaci. Jan 20,29
24/4
1/5 Jonáš 35 Jonáš 1-4 Poslouchat Boha je vždycky dobré. Pláč 3,22-23
8/5
15/5 Rút 36 Rút 1 – 4 Bůh nás má rád a stará se o nás. Žalm 31,15
22/5
29/5 Saulovo obrácení 37 Skutky 9,1-25 Ježíš miluje a dokáže proměnit každého člověka. Jan 14,6
5/6
12/6 Ochrnutý v Lystře (1. misijní cesta) 38 Skutky 14,8-22 Náš Bůh je živý a dělá zázraky. Skutky 14,15
19/6
26/6 Výlet – outdoor besídka
Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6