Program besídky – IV. Oddělení

Boží most k člověku  
  SZ
DATUM Příběh Hlavní myšlenka BV k učení Poznámka
6/9 Boží most k člověku 1 Úvod – vysvětlení Božího mostu k člověku J3,16
13/9 Bůh k nám mluví 2.1 Členění a obsah Bible Pořadí knih SZ
20/9 Bůh k nám mluví 2.2 Jak Bible vznikala Pořadí knih NZ
27/9 Bůh k nám mluví 2.3 Bible je Boží slovo 2 Tm 3,16n; 2 Pt 1,21 Sborový víkend (do 28.9.)
4/10 Na počátku je Bůh 3.1 Bůh stvořil svět Gn 1,26
11/10 Na počátku je Bůh 3.2 Bůh tvoří, člověk zkoumá svět Žalm 139,5.14
18/10 Člověk se provinil 4.1 Hřích Jk 4,7—8
25/10 Člověk se provinil 4.2 Následky hříchu 1. Janova 1,8
1/11 Boží most k člověku 5.1 Počátek dějin spásy – Bůh jedná Genesis 12,1—3
8/11 Boží most k člověku 5.2 Člověk odpovídá – Abraham uvěří Židům 11,1.8
15/11 Boží most k člověku 5.3 Bůh plní své sliby – Boží lid roste Genesis 50,19
22/11 OPAKOVÁNÍ OP
29/11 Boží smlouva s Izraelem 6.1 Izraelci v Egyptě – vysvobození Exodus 14,13n
6/12
13/12
20/12 Vánoční slavnost – rodinná bohoslužba Vánoční slavnost
27/12 Asi spojená besídka (málo dětí)
3/1 Boží smlouva s Izraelem 6.2 Deset přikázání – úvod a první přikázání První přikázání
10/1 Boží smlouva s Izraelem 6.3 Druhé a třetí přikázání Jan 1,18 a dvě přikázání
17/1 Boží smlouva s Izraelem 6.4 Čtvrté přikázání Čtvrté přikázání
24/1 Boží smlouva s Izraelem 6.5 Páté přikázání Páté přikázání
31/1 Boží smlouva s Izraelem 6.6 Šesté a deváté přikázání Šesté a deváté přikázání
7/2 Boží smlouva s Izraelem 6.7 Sedmé přikázání Sedmé přikázání
14/2 Boží smlouva s Izraelem 6.8 Osmé a desáté přikázání Osmé a desáté přikázání
21/2 OPAKOVÁNÍ OP
28/2 Lze poznat Boha? 7.1 Člověk se ptá na Boha Židům 1,1-2
6/3 Lze poznat Boha? 7.2 Bůh, který jde s námi Jan 1,14 a Žalm 103,8
13/3 Člověk 8.1 Co říká Bible o člověku? Genesis 2,15—18
20/3 Člověk 8.2 Co říká Bible o člověku? Efezským 1,4—6
27/3 Cesta do zaslíbené země 9 Od Sinaje k Jordánu Deuteronomium 6,4n Velikonoce 2016
3/4 Život v zalíbené zemi 10 Doba Jozua, soudců a Samuele Jozue 24,15
10/4 Izrael potřebuje vedení 11.1 Izraelští králové Tajenka
17/4 Izrael potřebuje vedení 11.2 Králové a jejich vlastnosti 1 S 16,7
24/4 Rozhovor s Bohem 12 Žalmy a Přísloví Žalm 23
1/5 Bůh soudí svůj lid 13.1 Rozdělení izraelské říše I. viz studiní list
8/5 Bůh soudí svůj lid 13.2 Rozdělení izraelské říše II. Přečíst 1. Královská 9,4—7
15/5 Bůh soudí svůj lid 13.3 Izrael v zajetí a jeho návrat Žalm 126,1—3 a Neh 8,10
22/5 Bůh napomíná prostřednictvím proroků 14.1 Úloha proroka Jeremjáš 1,8
29/5 Bůh napomíná prostřednictvím proroků 14.2 Jeden den proroka Jeremjáše Jeremjáš 2,19b
5/6 Bůh napomíná prostřednictvím proroků 14.3 Proroci před Jeremjášem a po něm Ezechiel 36,26
12/6 Boží dějiny nekončí 15 Dějiny spásy – důležité momenty Jan 1,26n
19/6 OPAKOVÁNÍ OP
26/6 Výlet – outdoor besídka
Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6