Program jarní konference pro ženy

Program
jarní konference pro ženy dejvického sboru

24. 5. – 25. 5. 2013

Evropská 88, Praha 6

 

Pátek 24. 5.

17:00 – 18:30    Večeře

18:30 – 18:40    Zahájení

18:40 – 19:00    Chvály a svědectví (Gražyna Kaletová)

19:00 – 19:30    Daniel Heczko: „…Učiním mu pomoc jemu rovnou“ (Gen. 2,18)

19:30 – 20:30    Diskuze ve skupinkách

 20:30 – 22:00   Volný program

 

 Sobota 25. 5.

 8:00 – 8:30      Snídaně

 9:00 – 9:30        Chvály, scénka

 9:30 – 10:00      Júlia Rausová: Sebehodnota ženy

 10:00 – 11:00    Diskuze ve skupinkách

 11:15 – 12:00    Gabriela Kabátová: Vyslyšené vs. nevyslyšené modlitby

 12:00 – 12:45    Diskuze ve skupinkách

 13:00 – 14:30    Oběd

 14:30 – 14:45    Chvály, svědectví

 14:45 – 15:15    Júlia Rausová: Emoce ženy

 15:15 – 16:00    Diskuze ve skupinkách

 16:15 – 17:00    Kateřina Uhlíková: Vnitřní uzdravení (biblický vhled, svědectví z praxe)

 17:00 – 18:00    Diskuze ve skupinkách nebo osobní modlitby s Kateřinou

 18:00 – 20:00    Večeře

 20:00 – 22:00    Sdílení – svědectví, chvály, oslava, modlitby, radost, …

K O N E C

 

Další informace:

Přihlaste se nejpozději do 15. května u M. Heczkové
Po celou dobu konference bude k dispozici občerstvení (minerálka, káva, čaj, ovoce, domácí koláče, buchty)
Ve sborové budově je možné přenocovat (vlastní spacák s sebou, karimatky zajistíme)

Kontakty:        
Marie Heczková, tel. 777 586 172, heczkova.marie@gmail.com,
Adrianne Crossanová, tel.  728 478 755, adrianne.crossan@gmail.com

 

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6