Založení sboru

Založení sboru

Sbor Církve bratrské v Praze 6 byl založen 1.7.1995. Vzniku sboru předcházela dlouhá modlitební a organizační příprava. Jádrem nového sboru bylo asi 70 členů smíchovského sboru Církve bratrské, kteří prožili povolání a ztotožnili se s cílem založit novou duchovní práci na Praze 6. Tento krok jsme udělali z touhy, aby bylo Boží jméno více uctíváno, v poslušnosti Velkého poslání Pána Ježíše Krista a v důvěře, že jsme tak vedeni Duchem svatým. „Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium“  (Sk.16.10)

K založení sboru nás vedly především tyto důvody:

  • Věříme, že zakládání nových sborů je jedním ze způsobů, které Bůh používá k rozšiřování svého Království.
  • Sbor Církve bratrské v Praze 5 na Smíchově, z něhož pocházela zakládající skupina nového sboru, početně rostl, a proto narůstala potřeba založit další samostatné společenství.
  • Chtěli jsme založit sbor, jehož charakter by vědomě vycházel vstříc potřebám nevěřících lidí.
  • Přáli jsme si, aby v severozápadní části Prahy vznikl evangelikální sbor, který by se svým důrazem na autoritu Písma, vřelé sborové společenství a evangelizaci, stal duchovním domovem převážně těm, kdo bydlí v této oblasti.
  • V Praze 6 je několik vysokých škol a vysokoškolských kolejí, kde žijí a studují tisíce studentů. Usilovali jsme o to, abychom je seznámili s evangeliem Ježíše Krista. Protože na vysokých školách studuje také mnoho mimopražských studentů, věříme, že jejich kontakt se sborem je může povzbudit a posílit ve zvěstování evangelia i ve vzdálenějších místech naší země.
Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6