Život sboru

Děti
Během nedělní bohoslužby probíhá besídka pro děti (rozdělená do několika věkových skupin). Besídka také pořádá rodinné výlety během školního roku. Vedoucí: Kamil Golombek.

Dorost
Dorost se schází v pátek od 16:00 hod. ve sborové budově.

Skupinky
Ve sboru se scházíme také v menších skupinkách k biblickému studiu, k modlitbám a k osobním rozhovorům. Aktuální seznam na požádání.

Copyright © 2012-2020 Sbor Církve bratrské v Praze 6